Activiteiten

Activiteiten

Stichting JONG Rotterdam is de overkoepelende organisatie die zich bezig houdt met de ondersteuning van jongeren op verschillende leefgebieden en bestaat uit de volgende afdelingen: het JIP (Jongeren Informatie Punt), JONG Wonen, JONG Gouda, Werkt en Jongerenwerk. Tevens onderdeel van Stichting JONG Rotterdam is hostel De Mafkees.
Iedere afdeling heeft haar eigen expertise opgebouwd en door de bundeling van deze expertises binnen één organisatie is Stichting JONG Rotterdam in staat een zeer breed en uniek ondersteuningsaanbod voor jongeren te realiseren


[/one_third]


Jongerenwerk

Training, advies, methodiek- en projectontwikkeling: De kennis en ervaring die Stichting JONG Rotterdam heeft opgebouwd vormt de basis voor haar aanbod van professionele ondersteuning en advies. Organisaties en overheden kunnen bij JONG Rotterdam terecht voor supervisie en coachingstrajecten voor professionals, projectontwikkeling en –begeleiding, beleidsadvisering, trainingen voor jongeren en professionals, cursussen en de organisatie van studiedagen en conferenties. Voorbeelden van trainingen en cursussen die door Jong Rotterdam ontwikkeld zijn:

- Jongereninformatie
- JIMMY (Jongeren Informatie Medewerker), Europees overgenomen door Eryica.
- Ontwikkelingspsychologie van de adolescentie
- Methodische werkbegeleiding
- Wijkgericht jongerenwerk
- Rotterdams Jongerenwerk