Stichting JONG Rotterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Indien u onze activiteiten financieel ondersteunt kunt u (onder voorwaarden) deze gift van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Indien u als vrijwilliger een bijdrage levert aan onze organisatie en daar geen tegemoetkoming voor verlangt kan er ook sprake zijn van een belastingvoordeel. Wilt u hier meer over weten neem dan contact met ons op 010 – 436 57 30
Stichting JONG Rotterdam RSIN: 8032.80.932
Doelstelling: a . het aanbieden van activiteiten met een pedagogisch karakter gericht op jongeren,ook wel sociaal cultureel-jongerenwerk genoemd. b . het ondersteunen van derden die zich met de uitvoering van jongerenwerk bezig houden.
Naam Functie
M.M.A. Twint (Marieke) Voorzitter
B.J.E.V. van Nispen (Bas) Secretaris
R. Moti (Richard) Penningmeester
J.W.N. van de Wetering Lid
M.G.J. van Muijen (Matthuis) Lid
M. Vierstraete (Mignon) Lid
L.W.J. Beurkens (Luc) Lid

Beleid:

Stichting JONG voert werkzaamheden uit binnen sociaal cultureel jongerenwerk, coaching en hulpverlening gericht op jongeren. Door binnen al deze werkzaamheden uit te gaan van de potentie van jongeren en niet alleen hun problemen wordt er een bijdrage geleverd aan de realisatie van de genoemde doelstellingen. Stichting JONG ontvangt subsidie voor haar activiteiten van lokale overheden. De stichting werft op dit moment, geen gelden. Stichting JONG houdt een beperkt vermogen aan om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Veelal dienen delen van subsidie te worden voor gefinancierd. Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Dus geen enkele (rechts)persoon kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. De administratie wordt gevoerd door de eigen boekkundige afdeling. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant.