Stichting Jong
brengt jou in stelling

Stichting Jong Rotterdam


Jongeren in Rotterdam zijn welkom bij Stichting Jong Rotterdam voor activiteiten die zijn zelf willen organiseren en uitvorenContact

Vijverhofstraat 47
3032 SB Rotterdam
Nederlands

Contact

Wat kunnen we doen:

Jongerenwerk

jongerenwerk

Jip

Jontwikkelings gedrags

Jongwonen

Gezinsproblemen

Jongerenwerk

crisissituaties en conflicten

Welkom bij Stichting Jong Rotterdam

Missie: Jongeren groeien op in drie opvoedingsmilieus: gezin, school en vrije tijd. Gedurende de adolescentie heeft een aantal jongeren extra hulp nodig. Dit vormt de doelgroep kwetsbare jongeren, van wie niet verwacht kan worden dat ze zonder hulp van hun netwerk hun maatschappelijke en financiële positie adequaat en zelfstandig kunnen realiseren. Stichting JONG onderscheidt zich door te werken vanuit de potentie van deze doelgroep. Zij doet dit door het aanbieden van laagdrempelige praktische ondersteuning en hulp met als doel de zelfredzaamheid op maatschappelijk en financieel terrein van deze jongeren te vergroten.

Visie: Stichting JONG wil groei in het kwalitatieve aanbod, zij doet dit door samenwerking op lokaal, nationaal en op Europees niveau; door het toepassen en delen van beproefde “best practices” en maakt indien nodig een vertaalslag naar Nederlands model. Zij wil op zich lokaal, nationaal en Europees niveau profileren. Kernwaarden van Stichting JONG zijn: respectvol, deskundig, flexibel, onbevooroordeeld, vraaggericht. De dienstverlening naar de jongeren geschiedt op een laagdrempelige manier, is gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk.


Stichting Jong Rotterdam

Wij, Stichting Jong, zijn partner in een Europees Erasmus+ project dat zich richt op de rol die het jongerenwerk speelt of kan spelen in de preventie van radicalisering en extremisme (in welke vorm dan ook) en geweld onder jongeren. De naam van het project is Providing Perspectives and Preventing Violence.

  • In dit samenwerkingsproject werken organisaties uit 6 verschillende landen samen (voor een overzicht zie de vragenlijst) In dit project willen we voorbeelden van “good practices” uit de verschillende betrokken landen verzamelen maar ook de behoeften en wensen van jongerenwerkers in kaart brengen die zij hebben om hun jongeren op dit punt nog gerichter ondersteuning te kunnen bieden.
  • Voor dit laatste hebben we een vragenlijst ontwikkeld die we in 10 landen uit zetten onder professionele jongerenwerkers. Met de uitkomsten willen we onder meer bestaande methodieken waar nodig verbeteren, in landen waar dat aan de orde is nieuw trainingsmateriaal ontwikkelen en nationale ervaringen een Europees platform bieden.

Stichting Jong In nummers

Stichting Jong Rotterdam

Stichting Jong Rotterdam is een organisatie gespecialiseerd in jongerenwerk. De basis ligt bij de verschillende afdelingen die zich bezig houden met uitvoerend werk: ambulant jongerenwerk, Mobiel Team, JIP, Jong Wonen en Meidenwerk.